Program

Tema;  Igår, idag och imorgon

 • Programöversikt
 • 15 maj
  Tisdag
 • 09.00 – 10.00
 • Fika & registrering, utställarbesök
 • 10.00
 • Invigning med keynote
  Amning, igår idag och i morgon
  Christin Rubertsson, professor och Kristin Svensson, med dr
 • Lunch & utställarbesök
 • 13.15 – 14.45
  Parallella program

  Parallellt program 1
  Förlossningsrädsla
  Moderator Christine Rubertsson
  Finns subgrupper bland kvinnor med förlossningsrädda?
  Elisabeth Rondung
  Förändringar i förlossningsrädsla under graviditet
  Elin Ternström
  Kognitiv beteendeterapi via internet vid förlossningsrädsla
  Rebecca Baylis
  Samtalsstöd med barnmorska – inverkan på förlossningsrädsla
  Birgitta Larsson
  Kontinuitet med samma barnmorska för förlossningsrädda
  och
  Aurora Plus – studie av förlossningsrädda som fått utökat stöd
  Ingegerd Hildingsson
  Experience of along-standing midwifery led caseload model (engelska)
  Helene Haines


  Parallellt program 2
  Preventivmedelsrådgiving
  Moderator Tanja Tydén
  Preventivmedelsrådgivning i samband med abort
  Helena Kilander
  Preventivmedelsanvändning hos kvinnor med svensk och utländsk bakgrund
  Karin Emtell Iwarsson
  Användning av preventivmedel kan förbättras
  och
  Preventivmedelsrådgivning – ett gyllene tillfälle att tala om fertilitet och reproduktiv hälsa
  Yvonne Skogsdal
  Utvärdering av Reproduktivlivsplan.se
  Maria Ekstrand Ragnar
  Ungdomars föreställningar om fertilitet och hälsa
  Maria Ekstrand Ragnar


  Parallellt program 3
  Vägar till internationellt arbete för barnmorskor, i fält, som utbildare och rådgivare
  Moderator Anna af Ugglas
  Vägar till internationella uppdrag, diskussioner med erfarna kollegor och presentationer av organisationers program för olika internationella initiativ


  Workshops och nätverksmöten

 • 14.45 – 15.15
 • Fika & utställarbesök
 • 15.15-16.30
  Parallella program
 • Parallellt program 1
  Amning
  Moderator Sofia Zwedberg
  Amningsrädsla och amningslängtan -betydelse av tidigare amningssvårigheter
  Lina Palmér
  Våldsutsatthet kan påverka risken för depression och påverka amningen
  Hafrún Finnbogadottír
  Psykologiskt stöd på BVC – utmaningar och lösningar
  Katarina Kornaros
  Kvinnors råd till vårdpersonalen om amning
  Ingrid Blixt
  Önskan om att lyckas och risken att misslyckas
  Ida Gustafsson


  Parallellt program 2
  Upplevelse av stöd och vård
  Moderator Ingela Wiklund
  Inte bara ett barn – ensamstående mammors erfarenhet av mödravård
  Kristina Selvik Jacobsen
  Barnmorskors tankar inför att möta transmän i förlossningsvården
  Margareta Johansson
  Pappors tillfredställelse med olika vårdmodeller under graviditeten
  Ewa Andersson
  Upplevelser av möten med hälso- och sjukvård hos kvinnor med endometrios
  Hanna Grundström


  Workshops och nätverksmöten

 • 18.00

  Festmiddag på restaurant Solliden, Skansen
  – med Barnmorskorna på Skansen och Allsång

 • Programöversikt
 • 16 maj
  Onsdag
 • 09.00 – 10.30
 • Keynote
  “Makt att forma samhället och sitt eget liv”
  Gertrud Åström, jämställdhetsexpert
  “Kvinnotrubbel. Abort i Sverige förr och nu.
  Professor Lena Lennerhed
  Utdelning av stipendier och pris

  Fika & utställarbesök

 • Parallella program
 • Parallellt program 1
  Fosterrörelser, ett mått på fostrets välbefinnande – hur kan barnmorskan fråga och informera om fostrets rörelser?
  Moderator Ingela Rådestad
  Seminariet kommer att belysa metoder för att öka gravida kvinnors uppmärksamhet på fostrets rörelser och forskning med syfte att minska intrauterin fosterdöd


  Parallellt program 2
  Kartläggning och utvärdering av vård
  Moderator Inga-Maj Andersson


  Parallellt program 3
  “Second victim” – om barnmorskors och obstetrikers möte med svåra händelser
  Åsa Wahlberg


  Workshops och nätverksmöten

 • Lunch & utställarbesök
 • 13.00-14.30

  Parallellt program 1
  Maternella och neonatala komplikationer vid förlossning
  Moderator Cecilia Ekéus

  Upplevd livskvalité- predictor för bäcken- och ryggsmärta?
  Mia Fernando

  Hemorrojder – ett problem som påverkar kvinnor
  Susanne Åhlund

  En värre mardröm än förväntat – upplevelser av analsphinkterskador
  Maria Lindqvist

  Barnmorskors handläggning av utdrivningsskedet – påverkan på perinealskador
  Malin Edqvist

  Neonatala komplikationer efter förlossning med sugklocka och efter vaginal sätesförlossning
  Cecilia Ekéus


  Parallellt program 2
  Profession och kompetens
  Moderatorer Siw Alehagen och Mia Barimani

  Internationell utblick
  Malin Bogren och Kerstin Erlandsson

  Hälsoprofessionernas erfarenheter av obstetriskt ultraljud i Rwanda
  Sofia Holmlund

  Inlärning och professionell utveckling genom skriftliga dagliga reflektioner
  Eva K Persson

  Barnmorskestudenters trygghet inför sitt yrke
  Lena Bäck

  Barnmorskors upplevelser i arbete med normala förlossningar
  Louise Lundborg


  Parallellt program 3
  Workshops
  Varför säger barnmorskor upp sig från förlossningsvården – maktstrukturer och organisation?
  Anna Wennergren och Louise Ammer

 • 14.30 – 15.00
 • Fika & utställarbesök
 • 15.00-16.00
  Parallella program
 • Parallellt program 1
  Hela kroppen åldras – om att vänta med barn
  Ulla Waldenström


  Parallellt program 2
  Profession och kompetens forts


  Workshops och nätverksmöten

 • 18.00

  Festmiddag på restaurant Solliden, Skansen
  – med Barnmorskorna på Skansen och Allsång

Tiderna är preliminär och lokal meddelas senare.