Program

Tema;  Igår, idag och imorgon

 • Programöversikt
 • 15 maj
  Tisdag
 • 09.00 – 10.00
 • Fika & registrering, utställarbesök
 • 10.00
 • Invigning med keynote
  Amning, igår idag och i morgon
  Christin Rubertsson, professor och Kristin Svensson, med dr
 • 12.15-13.00

  Natural Cycles roll inom antikonception och reproduktiv hälsa

  – Vad är Natural Cycles?
  – Natural Cycles roll inom antikonception och familjeplanering
  – Betydelsen av att vara en reglerad medicinteknisk produkt
  – Användarupplevelse

  12.00 – 13.15
  Lunch & utställarbesök
 • 13.15 – 14.45
  Parallella program

  Parallellt program 1
  Förlossningsrädsla
  Moderator Christine Rubertsson
  Finns subgrupper bland kvinnor med förlossningsrädda?
  Elisabeth Rondung
  Förändringar i förlossningsrädsla under graviditet
  Elin Ternström
  Kognitiv beteendeterapi via internet vid förlossningsrädsla
  Rebecca Baylis
  Samtalsstöd med barnmorska – inverkan på förlossningsrädsla
  Birgitta Larsson
  Kontinuitet med samma barnmorska för förlossningsrädda
  och
  Aurora Plus – studie av förlossningsrädda som fått utökat stöd
  Ingegerd Hildingsson
  Experience of along-standing midwifery led caseload model (engelska)
  Helene Haines


  Parallellt program 2
  Preventivmedelsrådgiving
  Moderator Tanja Tydén
  Preventivmedelsrådgivning i samband med abort
  Helena Kilander
  Preventivmedelsanvändning hos kvinnor med svensk och utländsk bakgrund
  Karin Emtell Iwarsson
  Användning av preventivmedel kan förbättras
  och
  Preventivmedelsrådgivning – ett gyllene tillfälle att tala om fertilitet och reproduktiv hälsa
  Yvonne Skogsdal
  Utvärdering av Reproduktivlivsplan.se
  Maria Ekstrand Ragnar
  Ungdomars föreställningar om fertilitet och hälsa
  Maria Ekstrand Ragnar


  Parallellt program 3

  Vägar till internationella uppdrag, diskussioner med erfarna kollegor och presentationer av organisationers program för olika internationella initiativ
  Moderator Anna af Ugglas

  Är du intresserad av att arbeta internationellt och vill veta mer om vägar till internationella uppdrag? Kom och diskutera med kollegor som har erfarenhet av olika typer av uppdrag.

  Barnmorskors erfarenheter av internationellt arbete
  Astrid Börjesson, MSF med båtflyktingar, Malin Bogren UNFPA Bangladesh, Kristina Castell, UNFPA Nepal och RFSU

  Att utbilda barnmorskor internationellt
  Kerstin Erlandsson, Högskolan Dalarna, Helena Lindgren KI

  MSF – vad gör dom och hur söker man internationella uppdrag via dem?
  Sophie Graner, vice ordförande Läkare utan gränser Sverige

  Life support Foundation och deras arbete i Tanzania
  Caroline Hedman, barnmorska

  Forsknings- och utbildningsmöjligheter
  Marie Klingberg Alvin

  Svenska regeringens engagemang och stöd i internationellt arbete
  Anders Nordström


  Nätverksträff för Barnmorskor verksamma inom obstetrisk ultraljudsverksamhet
  Maria Kloow

 • 14.45 – 15.15
 • Fika & utställarbesök
 • 15.15-16.30
  Parallella program
 • Parallellt program 1
  Amning
  Moderator Sofia Zwedberg
  Amningsrädsla och amningslängtan -betydelse av tidigare amningssvårigheter
  Lina Palmér
  Våldsutsatthet kan påverka risken för depression och påverka amningen
  Hafrún Finnbogadottír
  Psykologiskt stöd på BVC – utmaningar och lösningar
  Katarina Kornaros
  Kvinnors råd till vårdpersonalen om amning
  Ingrid Blixt
  Önskan om att lyckas och risken att misslyckas
  Ida Gustafsson


  Parallellt program 2
  Upplevelse av stöd och vård
  Moderator Ingela Wiklund
  Inte bara ett barn – ensamstående mammors erfarenhet av mödravård
  Kristina Selvik Jacobsen
  Barnmorskors tankar inför att möta transmän i förlossningsvården
  Margareta Johansson
  Pappors tillfredställelse med olika vårdmodeller under graviditeten
  Ewa Andersson
  Upplevelser av möten med hälso- och sjukvård hos kvinnor med endometrios
  Hanna Grundström
  SWE-ELEQ – psykometriskt test
  Karin Ängeby
  Nätverksträff
  Bäckenbottennätverket
  Ann Olsson


  Nätverksträff Forts. för Barnmorskor verksamma inom obstetrisk ultraljudsverksamhet
  Maria Kloow

 • 18.00

  Festmiddag på restaurant Solliden, Skansen
  – med Barnmorskorna på Skansen och Allsång

 • Programöversikt
 • 16 maj
  Onsdag
 • 09.00 – 10.30
 • Keynote
  “Makt att forma samhället och sitt eget liv”
  Gertrud Åström, jämställdhetsexpert
  “Kvinnotrubbel. Abort i Sverige förr och nu.
  Professor Lena Lennerhed
  Utdelning av stipendier och pris

 • 10.30 – 11.00
  Fika & utställarbesök
 • 11.00 – 12.00
  Parallella program

  Parallellt program 1
  Fosterrörelser, ett mått på fostrets välbefinnande – hur kan barnmorskan fråga och informera om fostrets rörelser?
  Moderator Ingela Rådestad
  Seminariet kommer att belysa metoder för att öka gravida kvinnors uppmärksamhet på fostrets rörelser och forskning med syfte att minska intrauterin fosterdöd


  Parallellt program 2
  Kartläggning och utvärdering av vård
  Moderator Inga-Maj Andersson
  Graviditet och obstetriskt utfall bland kvinnor
  som behandlats för cancer i barndomen
  Gabriela Armuand
  Värkstimulering med högdos eller lågdos oxytocin?
  Lotta Selin
  Utvärdering av rutininterventioner under förlossning
  Jenny Ekström
  Socialstyrelsens kartläggning av förlossningsvården och
  hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa
  Inga-Maj Andersson, Socialstyrelsen


  Parallellt program 3
  “Second victim” – om barnmorskors och obstetrikers möte med svåra händelser
  Åsa Wahlberg

  Juridiska perspektiv i samband med anmälningsärenden
  Nina Löwenhielm, advokat

  Panelsamtal


  Workshops
  Caseload modeller
  Ulrika Sjöstrand mfl

 • 12.00 – 13.00
  Lunch & utställarbesök

  12.30-13.00
  Varför äta Omega-3 före, under och efter graviditet?”
  Sören Söderqvist, Produktspecialist Orkla Care

 • 13.00-14.30
  Parallella program

  Parallellt program 1
  Maternella och neonatala komplikationer vid förlossning
  Moderator Cecilia Ekéus

  Upplevd livskvalité- predictor för bäcken- och ryggsmärta?
  Mia Fernando

  Hemorrojder – ett problem som påverkar kvinnor
  Susanne Åhlund

  En värre mardröm än förväntat – upplevelser av analsphinkterskador
  Maria Lindqvist

  Barnmorskors handläggning av utdrivningsskedet – påverkan på perinealskador
  Malin Edqvist

  Neonatala komplikationer efter förlossning med sugklocka och efter vaginal sätesförlossning
  Cecilia Ekéus


  Parallellt program 2
  Profession och kompetens
  Moderatorer Siw Alehagen och Mia Barimani

  Internationell utblick
  Malin Bogren och Kerstin Erlandsson

  Hälsoprofessionernas erfarenheter av obstetriskt ultraljud i Rwanda
  Sofia Holmlund

  Inlärning och professionell utveckling genom skriftliga dagliga reflektioner
  Eva K Persson

  Barnmorskestudenters trygghet inför sitt yrke
  Lena Bäck

  Barnmorskors upplevelser i arbete med normala förlossningar
  Louise Lundborg


  Parallellt program 3
  Workshops
  Varför säger barnmorskor upp sig från förlossningsvården – maktstrukturer och organisation?
  Anna Wennergren och Louise Ammer

 • 14.30 – 15.00
 • Fika & utställarbesök
 • 15.00-16.00
 • Hela kroppen åldras – om risker i samband med barnafödande över 30
  ProfessorUlla Waldenström

 • 18.00

  Festmiddag på restaurant Solliden, Skansen
  – med Barnmorskorna på Skansen och Allsång

Tiderna är preliminär och lokal meddelas senare.