Program

Tema;  Igår, idag och imorgon

 • Programöversikt
 • 15 maj
  Tisdag
 • 09.00 – 10.00

  Fika & registrering, utställarbesök

 • 10.00

  Invigning med keynote

 • Lunch & utställarbesök
 • 13.15 – 14.45
  Parallella program

  Parallellt program 1
  Förlossningsrädsla
  Moderator Christine Rubertsson


  Parallellt program 2
  Fertilitet, preventivmedel och abort
  Moderator Tanja Tydén


  Parallellt program 3
  Vägar till internationellt arbete för barnmorskor, i fält, som utbildare och rådgivare
  Moderator Anna af Ugglas
  Vägar till internationella uppdrag, diskussioner med erfarna kollegor och presentationer av organisationers program för olika internationella initiativ


  Workshops och nätverksmöten

 • 14.45 – 15.15
  Fika & utställarbesök
 • 15.15-16.30

  Parallellt program 1
  Amning
  Moderator Sofia Zwedberg
  Amningsrädsla och amningslängtan -betydelse av tidigare amningssvårigheter
  Lina Palmér
  Våldsutsatthet kan påverka risken för depression och påverka amningen
  Hafrún Finnbogadottír
  Psykologiskt stöd på BVC – utmaningar och lösningar
  Katarina Kornaros
  Kvinnors råd till vårdpersonalen om amning
  Ingrid Blixt
  Önskan om att lyckas och risken att misslyckas
  Ida Gustafsson


  Parallellt program 2
  Upplevelse av stöd och vård
  Moderator Ingela Wiklund
  Inte bara ett barn – ensamstående mammors erfarenhet av mödravård
  Kristina Selvik Jacobsen
  SWE –ELEQ – psykometriskt test och utfall i en svensk population
  Karin Ängeby
  Pappors tillfredställelse med olika vårdmodeller under graviditeten
  Ewa Andersson
  Upplevelser av möten med hälso- och sjukvård hos kvinnor med endometrios
  Hanna Grundström


  Workshops och nätverksmöten

 • 18.00

  Festmiddag på restaurant Solliden, Skansen
  – med Barnmorskorna på Skansen och Allsång

 • Programöversikt
 • 16 maj
  Onsdag
 • 09.00

  Keynote

  Fika & utställarbesök

 • Parallella program

  Parallellt program 1
  Fosterrörelser
  Moderator Ingela Rådestad


  Parallellt program 2
  Kartläggning och utvärdering av vård
  Moderator Inga-Maj Andersson


  Workshops och nätverksmöten

 • Lunch & utställarbesök
 • 12.30-14.30

  Parallellt program 1
  Maternella och neonatala komplikationer vid förlossning
  Moderator Cecilia Ekéus


  Parallellt program 2
  Profession och kompetens
  Moderatorer Siw Alehagen och Mia Barimani

  Internationell utblick
  Malin Bogren och Kerstin Erlandsson

  Hälsoprofessionernas erfarenheter av obstetriskt ultraljud i Rwanda
  Sofia Holmlund

  Inlärning och professionell utveckling genom skriftliga dagliga reflektioner
  Eva K Persson

  Huvudhandledarmodellen för fördjupat lärande och kvalitetssäkring
  Karin Ängeby

  Barnmorskestudenters trygghet inför sitt yrke
  Lena Bäck

  Barnmorskors tankar inför att möta transmän i förlossningsvården
  Margareta Johansson

  Barnmorskors upplevelser i arbete med normala förlossningar
  Louise Lundborg


  Parallellt program 3
  Workshops
  Varför säger barnmorskor upp sig från förlossningsvården – maktstrukturer och organisation?
  Anna Wennergren och Louise Ammer

 • 14.30 – 15.00
  Fika & utställarbesök
 • 15.00-16.00
  Parallella program

  Parallellt program 1
  Hela kroppen åldras – om att vänta med barn
  Ulla Waldenström


  Parallellt program 2
  Profession och kompetens forts


  Workshops och nätverksmöten

 • 18.00

  Festmiddag på restaurant Solliden, Skansen
  – med Barnmorskorna på Skansen och Allsång

Tiderna är preliminär och lokal meddelas senare.