• Reproduktiv Hälsa Konferens 2020

    Clarion Hotel Sign i Stockholm, 18-19 maj 2020

Reproduktiv hälsa 2020

18-19 maj

sbfkonferens

Högt ärade barnmorskor och kollegor!

Jag är högtidlig – för i maj 2020 är det äntligen dags för Svenska Barnmorskeförbundets konferens Reproduktiv hälsa. På Clarion Sign i Stockholm möts vi den 18-19 maj för att ta del av all den forskning som barnmorskor bedriver och som ger oss mängder av nya insikter. Vi ska umgås, diskutera, ha workshops och nätverka. Som brukligt är blir det naturligtvis också en ordentlig barnmorskefest.

Tema för konferensen är ”Respektfull vård” vilket kan innebära många olika saker för oss barnmorskor. Det är och har varit stort fokus på barnmorskor och den vård som vi ger. Nu är det tid att utveckla mödra- och förlossningsvården, att på allvar se hur barnmorskor på olika sätt kan möta kvinnorna och deras familjer genom hela livet och hur barnmorskor utgör en viktig resurs för alla de som vi möter.
Såväl gammal som ung.

Det handlar om personcentrerad och individualiserad vård. Det handlar om det empatiska förhållningssättet och om hur barnmorskan kan stödja och kommunicera. Det handlar också om det obstetriska våldet som vi måste diskutera vilket redan görs världen över. Och det handlar om hantverket, barnmorskekonsten. Allt det här ska vår konferens handla om.

År 2020 är Barnmorskans år – the ”Year of the Nurse and Midwife” – ett år som betonar barnmorskans enorma betydelse för alla människor i världen, såväl kvinnor och barn som deras familjer. Kampanjen är global och uppmärksammas av WHO, International Confederation of Midwives och alla de organisationer som har beröringspunkter med barnmorskor. I Sverige firar vi också Barnmorskans år och det ska bli särskilt roligt att träffa er alla på konferensen.
Barnmorskor räddar liv både globalt och i Sverige. Barnmorskan behövs.

År 2020 är Barnmorskans år. Det ska vi fira med både kunskap och fest – som barnmorskor alltid gjort.

Varmt välkomna!

Eva Nordlund

Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Anmälan

Program

Utställare

Vår mötesplats för kunskap och kompetens inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Konferensanläggning

Konferensen äger rum den 18-19 maj på Clarion Hotel Sign i Stockholm.
Adress: Östra Järnvägsgatan 35, 101 26 Stockholm

Hotell Information

Ett antal hotellrum i olika prisklasser har reserverats i Stockholm.

Praktisk info

Läs mer om praktisk information i samband med konferensen.

Kontakt

Sweden MEETX AB är konferensbyrån som hanterar sekretariatet för konferensen.

Stockholm

Stockholm

Lär mer om Stockholm