Utställare

Vår mötesplats för kunskap och kompetens inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Temat i år är: Igår, idag och imorgon.

I år vill vi belysa vår viktiga historia som ligger till grund för där vi är idag, låta duktiga forskare presentera sina senaste fynd som speglar nutid och tillsammans blicka framåt och vara visionära men en stadig fot i vår historia och mylla.

Vi vänder oss till alla som arbetar inom området sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, inom mödrahälsovård, förlossningsvård, eftervård, gynekologi och abortvård, vid ungdomsmottagningar. De allra flesta kommer att vara barnmorskor men även undersköterskor och läkare är välkomna. Vi räknar med 400-500 deltagare.

Varmt välkomna!

Mia Ahlberg
Förbundsordförande