Utställare

Välkommen som utställare till Reproduktiv hälsa 2021 i Stockholm

I oktober 2021 är det äntligen dags för Svenska Barnmorskeförbundets konferens Reproduktiv hälsa. På Clarion Hotel Sign i Stockholm möts vi den 19-20 oktober för att ta del av all den forskning som barnmorskor bedriver och som ger oss mängder av nya insikter. Vi ska umgås, diskutera, ha workshops och nätverka. Som brukligt är blir det naturligtvis också en ordentlig barnmorskefest.

Tema för konferensen är ”Respektfull vård” vilket kan innebära många olika saker för oss barnmorskor. Det är och har varit stort fokus på barnmorskor och den vård som vi ger. Nu är det tid att utveckla mödra- och förlossningsvården, att på allvar se hur barnmorskor på olika sätt kan möta kvinnorna och deras familjer genom hela livet och hur barnmorskor utgör en viktig resurs för alla de som vi möter.
Såväl gammal som ung.

Vi vänder oss till alla som arbetar inom området sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, inom mödrahälsovård, förlossningsvård, eftervård, gynekologi och abortvård, vid ungdomsmottagningar. De allra flesta kommer att vara barnmorskor men även undersköterskor och läkare är välkomna. Vi räknar med 400-500 deltagare.

För anmälan skicka ett mail med önskad paketnivå till;  reproduktivhalsa@meetx.se

Varmt välkomna!