Program

Tema;  Igår, idag och imorgon

 • Programöversikt
 • 15 maj
  Tisdag
 • 09.00 – 10.00
 • Fika & registrering, utställarbesök
 • 10.00
 • Invigning med keynote

  Sal: Stora Hallen
  Välkomstttal Mia Ahlberg
  Invigningstal Helene Hellmark-Knutsson , minister för högre utbildning och forskning

  Amning, igår idag och i morgon
  Christin Rubertsson, professor och Kristin Svensson, med dr

 • 12.15-13.00

  Sal: Stora Hallen
  Natural Cycles roll inom antikonception och reproduktiv hälsa
  Arrangeras av Natural Cycles Nordic AB

  – Vad är Natural Cycles?
  – Natural Cycles roll inom antikonception och familjeplanering
  – Betydelsen av att vara en reglerad medicinteknisk produkt
  – Användarupplevelse

  12.00 – 13.15
  Lunch & utställarbesök
 • 13.15 – 14.45
  Parallella program

  Parallellt program 1
  Sal: Stora Hallen

  Förlossningsrädsla

  Moderator Christine Rubertsson
  Finns subgrupper bland kvinnor med förlossningsrädda?
  Elisabeth Rondung
  Förändringar i förlossningsrädsla under graviditet
  Elin Ternström
  Kognitiv beteendeterapi via internet vid förlossningsrädsla
  Rebecca Baylis
  Samtalsstöd med barnmorska – inverkan på förlossningsrädsla
  Birgitta Larsson
  Kontinuitet med samma barnmorska för förlossningsrädda och Aurora Plus – studie av förlossningsrädda som fått utökat stöd
  Ingegerd Hildingsson
  Experience of along-standing midwifery led caseload model (engelska)
  Helene Haines


  Parallellt program 2
  Sal: Fogelström

  Preventivmedelsrådgiving

  Moderator Tanja Tydén
  Preventivmedelsrådgivning i samband med abort
  Helena Kilander
  Preventivmedelsanvändning hos kvinnor med svensk och utländsk bakgrund
  Karin Emtell Iwarsson
  Användning av preventivmedel kan förbättras och Preventivmedelsrådgivning – ett gyllene tillfälle att tala om fertilitet och reproduktiv hälsa
  Yvonne Skogsdal
  Utvärdering av Reproduktivlivsplan.se
  Maria Ekstrand Ragnar
  Ungdomars föreställningar om fertilitet och hälsa
  Maria Ekstrand Ragnar


  Parallellt program 3
  Sal: Galleriet

  Vägar till internationellt arbete för barnmorskor, i fält, som utbildare och rådgivare

  Moderator Anna af Ugglas

  Är du intresserad av att arbeta internationellt och vill veta mer om vägar till internationella uppdrag? Kom och diskutera med kollegor som har erfarenhet av olika typer av uppdrag.

  Tre barnmorskors erfarenheter av internationellt arbete
  Astrid Börjesson, MSF , Malin Bogren UNFPA Bangladesh, Kristina Castell, UNFPA Nepal och RFSU

  Att utbilda barnmorskor internationellt
  Kerstin Erlandsson och Helena Lindgren

  Vad gör MSF och hur söker man internationella uppdrag via dem?
  Sophie Graner Svenska MSF

  Life support Foundation och deras arbete i Tanzania
  Caroline Hedman

  Forsknings- och utbildningsmöjligheter
  Marie Klingberg Alvin

  Svenska regeringens engagemang och stöd i internationellt arbete
  Pia Engstrand


  Sal: Milles
  Nätverksträff för Barnmorskor verksamma inom obstetrisk ultraljudsverksamhet
  Maria Kloow

 • 14.45 – 15.15
 • Fika & utställarbesök
 • 15.15-16.15
  Parallella program
 • Parallellt program 1
  Sal: Stora Hallen

  Amning

  Moderator Sofia Zwedberg
  Amningsrädsla och amningslängtan -betydelse av tidigare amningssvårigheter
  Lina Palmér
  Våldsutsatthet kan påverka risken för depression och påverka amningen
  Hafrún Finnbogadottír
  Psykologiskt stöd på BVC – utmaningar och lösningar
  Katarina Kornaros
  Kvinnors råd till vårdpersonalen om amning
  Ingrid Blixt
  Önskan om att lyckas och risken att misslyckas
  Ida Gustafsson


  Parallellt program 2
  Sal: Fogelström

  Upplevelse av stöd och vård

  Moderator Mia Barimani
  Inte bara ett barn – ensamstående mammors erfarenhet av mödravård
  Kristina Selvik Jacobsen
  Barnmorskors tankar inför att möta transmän i förlossningsvården
  Margareta Johansson
  Pappors tillfredställelse med olika vårdmodeller under graviditeten
  Ewa Andersson
  Upplevelser av möten med hälso- och sjukvård hos kvinnor med endometrios
  Hanna Grundström
  SWE-ELEQ – psykometriskt test
  Karin Ängeby


  Sal: Galleriet
  Nätverksträff
  Bäckenbottennätverket
  Ann Olsson

  Sal: Milles
  Forts. Nätverksträff. Barnmorskor verksamma inom obstetrisk ultraljudsverksamhet
  Maria Kloow

 • 18.00

  Festmiddag på restaurant Solliden, Skansen
  – barnmorskorna på Skansen, Allsång med Hanna Hedlund och dans

 • Programöversikt
 • 16 maj
  Onsdag
 • 09.00 – 10.30
 • Keynote

  Sal: Stora Hallen
  “Makt att forma samhället och sitt eget liv”
  Gertrud Åström, jämställdhetsexpert
  “Kvinnotrubbel. Abort i Sverige förr och nu.
  Professor Lena Lennerhed
  Utdelning av Vivian Wahlbergs stipendium och Pris för bästa studentuppsats

 • 10.30 – 11.00
  Fika & utställarbesök
 • 11.00 – 12.00
  Parallella program

  Parallellt program 1
  Sal: Stora Hallen

  Fosterrörelser, ett mått på fostrets välbefinnande – hur kan barnmorskan fråga och informera om fostrets rörelser?

  Moderator Ingela Rådestad
  Seminariet kommer att belysa metoder för att öka gravida kvinnors uppmärksamhet på fostrets rörelser och forskning med syfte att minska intrauterin fosterdöd

  Mindfetalness – en metod för systematisk observation av fosterrörelser i sen graviditet
  Anna Akselsson


  Parallellt program 2
  Sal: Fogelström

  Förlossningsvård – Kartläggning och utvärdering

  Behandling med högdos alternativt lågdos oxytocin
  Lotta Selin
  Utvärdering av rutininterventioner under förlossning
  Jenny Ekström
  Graviditet och obstetriskt utfall bland kvinnor som behandlats för cancer
  Gabriela Armaund
  Förlossningsvården och hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa
  Inga-May Andersson, Birgitta Norstedt-Wikner & Karin Källén Socialstyrelsen


  Parallellt program 3
  Sal: Galleriet

  “Second victim” – om barnmorskors och obstetrikers möte med svåra händelser

  Åsa Wahlberg

  Juridiska perspektiv i samband med anmälningsärenden
  Johan Rainer, advokat

  Panelsamtal


  Workshops
  Sal: Milles
  Caseload modeller
  Ulrika Sjöstrand mfl

 • 12.00 – 13.00
  Lunch & utställarbesök

  12.30-13.00
  Varför äta Omega-3 före, under och efter graviditet?”
  Arrangeras av Orkla Care
  Sören Söderqvist, Produktspecialist Orkla Care

 • 13.00-14.30
  Parallella program

  Parallellt program 1
  Sal: Stora Hallen

  Maternella och neonatala komplikationer vid förlossning

  Moderator Cecilia Ekéus

  Upplevd livskvalité- predictor för bäcken- och ryggsmärta?
  Mia Fernando

  Hemorrojder – ett problem som påverkar kvinnor
  Susanne Åhlund

  En värre mardröm än förväntat – upplevelser av analsphinkterskador
  Maria Lindqvist

  Barnmorskors handläggning av utdrivningsskedet – påverkan på perinealskador
  Malin Edqvist

  Neonatala komplikationer efter förlossning med sugklocka och efter vaginal sätesförlossning
  Cecilia Ekéus


  Parallellt program 2
  Sal: Fogeslström

  Kompetens och livslångt lärande

  Moderatorer Siw Alehagen

  Internationell utblick
  Malin Bogren och Kerstin Erlandsson

  Hälsoprofessionernas erfarenheter av obstetriskt ultraljud i Rwanda
  Sofia Holmlund

  Inlärning och professionell utveckling genom skriftliga dagliga reflektioner
  Eva K Persson

  Barnmorskestudenters trygghet inför sitt yrke
  Lena Bäck

  Barnmorskors upplevelser i arbete med normala förlossningar
  Louise Lundborg


  Parallellt program 3
  Sal: Galleriet

  Workshop

  Varför säger barnmorskor upp sig från förlossningsvården – maktstrukturer och organisation?
  Anna Wennergren och Louise Ammer

  13.00 – 14.00
  Sal: Milles

  Workshop

  Budgetgranskning
  Sveriges kvinnolobby

  14.00 – 15.00

  Workshop

  How to write a scientific article
  Chief editor Margareta Larsson, Upsala och Elsevier förlag

 • 14.30 – 15.00
 • Fika & utställarbesök
 • 15.00-16.00
 • Sal: Stora Hallen
  Hela kroppen åldras – om risker i samband med barnafödande över 30
  ProfessorUlla Waldenström

 • 18.00

  Festmiddag på restaurant Solliden, Skansen
  – barnmorskorna på Skansen, Allsång med Hanna Hedlund och dans

Tiderna är preliminär och lokal meddelas senare.