Abstract submission

Till dig som fått abstract godkänt för presentation vi konferens Reproduktiv hälsa 2020

Som du vet har vi fått flytta konferensen Reproduktiv hälsa till oktober 2021, på grund av risken för coronasmitta.

Du är välkommen att presentera det inskickade abstractet på konferensen 2021. Om du har nya resultat som du vill ta med får du gärna uppdatera ditt redan inskickade abstract genom att klicka på länken nedan för att logga in på din profilsida. Deadline 30 april 2021.