Abstract submission

Call for abstracts

Välkomna att sända in abstract inför kommande Reproduktiv hälsa 2020. Abstract kommer att accepteras till oral, poster eller workshop presentationer. Innehållet i presentationen ska relatera till något av konferensens sju underkategorier under huvudtemat Respektfull vård:

  • Personcentrerad vård
  • Kvinnors perspektiv
  • Underlätta och stödja normal födsel
  • Kommunikation och dialog i mötet
  • Partnerskap
  • Hållbarhet, inkl. miljön
  • Obstetriskt våld

Deadline för inlämning av abstract är den 30 November 2019  7 JANUARI 2020

Abstractet ska skrivas på samma språk som du/ni presenterar på vid konferensen (svenska eller engelska) och ska bestå av 300 ord.

Skapa en profil och skicka in dit abstract via länken nedan