Program

 • Programöversikt
 • 2 Maj
  Tisdag
 • 08.00-10.00

 • Kaffe & registrering, utställarbesök
 • 10.00-12.00

 • Sal: Hammarskjöldsalen
  Invigning
  Lust!
  Hanna Möllås, barnmorska och sexolog
  Amning, feminism och sexualitet – en existentiell betraktelse
  Lina Palmér, barnmorska, dr vårdvetenskap

 • 12.00-13.30
 • Lunch och utställarbesök
 • 13.30-14.55
  Parallella program
 • Sal: Hammarskjöldsalen
  Moderator: Camilla Ekstrand

  13.30-13.55

  Vi har nog tappat det – samtal kring sexualitet en utmaning på barnmorskemottagning
  Ariella Percat, barnmorska och sexolog

  14.00-14.25

  Sexualanamnes betydelse vid lustproblematik
  Eva Öster, barnmorska

  14.30-14.55

  Preventivmedelsrådgivning – en utmaning inom abortvård
  Helena Kilander, barnmorska


  Sal: Rydbergsalen
  Moderator: Kajsa Westlund
  13.30-14.25

  Män, normer och sexualitet
  Salar Shalmashi, socionom psykoterapeut, sexolog RFSU

  14.30-14.55

  Vad vet ungdomar om fertilitet, ålder och levnadsvanor och vad vill de veta?
  Maria Ekstrand, barnmorska med dr


  Sal: Konferensrum 11
  Moderator: Mia Ahlberg
  13.30-14.55

  Vårdmodeller

  MVC-barnmorska på förlossningen Uppsala
  Emilia Bergqvist, Karin Hannrup och Karin Hellström, Barnmorskemott Hjärtat

  Caseload-projektet i Västernorrland
  Ingegerd Hildingsson, professor

  Hemförlossningar, Umeå
  Karin Afzelius, barnmorska


  Sal: Konferensrum 13

  13.30-14.25 WORKSHOP

  Litterär salong
  Ny bok – Kvinnor berättar om sina upplevelser av abort
  Anna Bengtsdotter, författare
  Ingrid Frisk, RFSU

  14.30–14.55 WORKSHOP

  Processutveckling – ett arbetssätt med allas delaktighet
  Agneta Svärd, barnmorska
  Kristina Alm, verksamhetsutvecklare

 • 15.00-15.30

 • Fika och utställarbesök

 • 15.30–16.30
  Parallella program
 • Sal: Hammarskjöldsalen
  Moderator: Camilla Ekstrand

  15.30-16.30
  Sexualitet, autistspektrum och ADHD samt professionellt bemötande
  Jack Lukkerz, socionom och sexolog


  Sal: Rydbergsalen
  Moderator: Barbro Fritzon

  15.30-16.00
  Den pålästa och förberedda patienten – 1177, som arbetsredskap
  Sofia Karlsson, barnmorska
  Marie Ingebrigtsen, administrativ samordnare

  16.00-16.25
  Regnbågsfamiljer
  Anna Hallgren och Yen Göthlund, barnmorskor


  Sal: Konferensrum 11
  Moderator: Marianne Weichselbraun

  15.30-16.30
  Too much too soon – too little too late
  Claudia Hanson, professor medförfattare till Lancets artiklar om förlossningsvård
  Obs! seminariet hålls på engelska


  Sal: Konferensrum 13
  15.30-16.30 WORKSHOP

  Barnmorska och egen företagare
  Jennie Arvidsson, barnmorska
  Gunilla Larsson, barnmorska, sexolog

 • 19.00
 • Konferensmiddag på Elmia, entré: Lobby Nord
 • 14.30-15.30
 • Sal: Hammarskjöldsalen
  Avslutande panelsamtal

  Hur går vi vidare inom barnmorskekåren för att etablera kunskapen kring den kvinnliga sexualiteten Var Dags Sex

 • Programöversikt
 • 3 Maj
  Onsdag
 • 08.30-09.25

 • Sal: Hammarskjöldsalen
  Gudomligt sex- föreläsning om sex och religion
  Hanna Möllås, barnmorska och sexolog
 • 09.30-10.25
  Parallella program
 • Sal: Hammarskjöldsalen
  Moderator: Kajsa Westlund

  09.30-09.55

  Kvinnlig könsstympning
  Anissa Mohammed Hassan, sakkunnig länsstyrelsen Östergötland

  10.00-10.25

  Sexuell hälsa vid cancersjukdom
  Else-Marie Rasmusson, sjuksköterska och sexolog


  Sal: Rydbergsalen
  Moderator: Susanne Åhlund

  09.30-09.55

  Prevention och behandling av postpartum urinretention ur ett patient- och barnmorske perspektiv
  Marie Blomstrand, barnmorska

  10.00-10.25

  Bäckenbottennätverket – fall, diskussioner
  Susanne Åhlund, barnmorska, doktorand och Ann Olsson, barnmorska med dr


  Sal: Konferensrum 11
  Moderator: Marianne Weichselbraun

  09.30-09.55

  Nya CTG-riktlinjer – genomgång av det nya CTG-kortet
  Marianne Weichselbraun, barnmorska

  10.00-10.25

  Barnmorskans stöd – närvaro på rummet
  Elena Bräne, vårdsakkunnig barnmorska Stockholms läns landsting


  Sal: Konferensrum 13

  09.30-10.25 WORKSHOP

  Barnmorskor som arbetar med integration, asylsökande och nyanlända.
  Kunskapsutbyte. Hur arbetar vi?
  Barbro Fritzon, internationell sekreterare

 • 10.25-11.00
 • Fika och utställarbesök
 • 11.00-11.55
  Parallella program
 • Sal: Hammarskjöldsalen
  Moderator: Eva Nordlund

  11.00-11.25
  Den äldre kvinnans sexualitet
  Gunilla Larsson, barnmorska/sexolog

  11.30-11.55
  Att överleva övergrepp
  Hanna Möllås, barnmorska och sexolog


  Sal: Rydbergsalen

  11.00-11.55
  Release av – Kunskapsstöd Förlossnings-skador
  Presenteras av Bäckenbotten Nätverket


  Sal: Konferensrum 11
  Moderator: Mia Barimani

  11.00-11.25
  Eftervård – hur ser det ut idag – forskning och kvinnornas behov
  Mia Barimani, barnmorska med dr och Anna Vikström, barnmorska med dr

  11.30-11.55
  Amningsstöd och psykisk hälsa
  Karin Cato, barnmorska, doktorand

  Vilket amningsstöd vill kvinnorna ha?
  Ingrid Blixt, barnmorska, doktorand


  Sal: Konferensrum 13
  11.00-11.55 WORKSHOP
  Internationellt arbete Combat the five killers – ett projekt för att minska mödradödlighet
  Carin Boij, barnmorska och Barbro Frizon, internationell sekreterare

 • 11.55-13.00
 • Lunch och utställarbesök
 • 13.00-13.55 Parallella program
 • Sal: Hammarskjöldsalen
  Moderator: Camilla Ekstrand

  13.00-13.25
  Preventivmedelsanvändning, födslar och aborter bland tonåringar i de Nordiska länderna
  Ingela Lindh, barnmorska med dr

  13.30-13.55
  Endometriosskola – att lära sig hantera smärta
  Åsa Österholm, fysioterapeut, KBT terapeut


  Sal: Rydbergsalen
  Moderator: Susanne Åhlund

  13.00-13.25

  Kvinnors sexuella hälsa inom sex månader efter vaginal förlossning
  Nadja Sjölin och Karin Borgehed barnmorskestuderande

  13.30-13.55

  Långtidseffekter hos kvinnor med sfinkterskada
  Carin Boij, barnmorska


  Sal: Konferensrum 11
  Moderator: Mia Barimani

  13.00-13.25

  Doula Halland
  Maria Hogenäs, barnmorska och Jenny Dalsmark, barnmorska

  13.30-13.55

  Förlossningsrädsla bland utlandsfödda
  Elin Ternström, barnmorska doktorand


  Sal: Konferensrum 13
  13.00-13.55 WORKSHOP

  Att samtala om Lust
  Hanna Möllås, barnmorska och sexolog och Eva Öster, barnmorska

 • 14.00-14.30
 • Ostkaka & bubbel
 • 14.30-15.30
 • Sal: Hammarskjöldsalen
  Avslutande panelsamtal

  Hur går vi vidare inom barnmorskekåren för att etablera kunskapen kring den kvinnliga sexualiteten Var Dags Sex