Utställare

Vår mötesplats för kunskap och kompetens inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

I år har konferensen tema sexualitet och lust. Vi kommer ägna dessa dagar åt att botanisera i sexualiteten och lusten, denna livgivande kraft som är navet i barnmorskans profession. Konferensen kommer att erbjuda föreläsningar kring sexuell hälsa utifrån lust, religion, äldre, cancer, förlossning, vikten av att förebygga förlossningsskador, eftervård, föräldraskap, regnbågsfamiljer och mycket, mycket mer.

Vi vänder oss till alla som arbetar inom området sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, inom mödrahälsovård, förlossningsvård, eftervård, gynekologi och abortvård, vid ungdomsmottagningar. De allra flesta kommer att vara barnmorskor men även undersköterskor och läkare är välkomna. Vi räknar med 400-500 deltagare.

Varmt välkomna!

Mia Ahlberg
Förbundsordförande